FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nến Ngày đã vào suplyzone khá mạnh, phản ứng giá khá mạnh và kỳ vọng là 1 xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.