mmfxtrading

AUDUSD tiếp tục bật lên từ trend line

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên khung tuần, đây có thể là lần thứ bật lên thứ 4 của AUDUSD từ trend line. Với cây nên đóng cửa tuần trước là một cây nến doji. Trong tuần này mình kì vọng AU sẽ đóng cửa lại phía trên 0.77500
Cây nến ngày hôm nay hiện tại đang khá bullish. Đây có thể là một dấu hiệu cho sự đảo chiều kết thúc xu hướng điều chỉnh giảm của AU

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.