GKFXPrimeVN

AUDUSD, thời điểm mua đã tới?

Giá lên
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tuần này chứng kiến USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác trong đó có AUD. Khi nhìn vào khung thời gian D1 chúng ta thấy cặp tỉ giá này thực sự chưa thoát khỏi vùng giá sideway vài tháng qua. Tuy nhiên H4 lại cho thấy triển vọng bắt đáy rõ ràng hơn. Thật vậy AUDUSD đã chạm vào đường hỗ trợ và theo mình, đường hỗ trợ này đủ mạnh để đẩy AUDUSD lên. Anh em tham khảo chiến lược như hình bên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.