FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bán xuống lưu lại làm nhật ký giao dịch. Bán xuống lưu lại sau này rút kn