giatran

chiến lược SELL cặp AUD/USD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
sell audusd giá hiện tại, take profit lần lượt 30 50 70 pips.