GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUDUSD nó thể hiện sự suy yếu khi chạm vùng kháng cự, ngân hàng trung ương Úc đã hạ lãi suất đồng tiền xuống còn 1.25%

Canh sell khi giá chạm 0.7000, mục tiêu 0.6950

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.