FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
hello ae traders,
hôm nay có tin về đồng đô Úc, xứ sở Kangaroo trong lúc thị trường
im lắng k có sóng,
Ae tham khảo kèo BUY AU theo H1 của Phố Trading nhé,
BUY SET UP
Entry : 0.6626
SL : 0.6613
TP : 0.6757
Kèo 11RR, ae nhớ quản lệnh khi giá chạy dc 2RR nhé!
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.