DubaiSC

Chiến lược giao dịch AUDUSD trong ngày 3/11/2022

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD trong ngày: hướng tới mức tỷ giá 0,6260.

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
0,6400

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 0,6400 với mục tiêu mở rộng lên 0,6300 & 0,6260.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 0,6400 có thể tăng tới 0,6430 & 0,6470.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ tín hiệu giao dịch mỗi ngày !

🔱 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
🔱 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
🔖 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.