Nguyen_Huy_Thanh

AUDUSD cơ hội bứt phá

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD trên biểu đồ ngày không vượt qua được ngưỡng kháng cự ngày mà đảo ngược chiều với cây nên dài. Cơ hội mua AU tại ngưỡng 0.77400-0.77450

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.