GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUDUSD đã phá vỡ kênh tăng trong ngắn hạn, cấu trúc xu hướng chuyển sang áp lực giảm
Canh sell tại vùng giá 0.7170
Mục tiêu hướng đến là 0.7070

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch