dinhchien

AUDUSD - Giảm tiếp theo sóng đối xứng (new Elliot)

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Như những chart trước, mình tiếp tục đoán AUDUSD vẫn ò trend giảm. Hiện tại đang ở sóng (6) giảm xuống sóng (7) khung H4.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.