LuTienSinh

Lãi suất AUD: Tâm điểm ngày

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đánh giá mức tăng gần đây của AUD, nhà đầu tư cho rằng RBA sẽ có quan điểm ôn hoà do thị trường chỉ nhận định RBA sẽ chỉ có thêm 1 động thái chính sách nữa trong năm nay.
Vào đầu tuần trước, Thống đốc RBA Lowe đã chia sẻ công khai về hiệu quả của việc giảm lãi suất nếu “ai cũng nới lỏng chính sách”. Đây là một nhận xét khó xử vì mặc dù đúng là việc giảm lãi suất đồng thời có thể dẫn đến ngang giá tỷ giá, chi phí vay thấp hơn sẽ là một yếu tố quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong nước. RBA có thể chờ thêm bằng chứng trước khi nới lỏng chính sách. Doanh số bán lẻ và hoạt động sản xuất yếu nhưng thị trường lao động rất mạnh và hoạt động về lĩnh vực dịch vụ đang tăng trưởng.

Cần chú ý rằng: Thái độ của RBA là Ôn hoà hay Trung lập mới là điểm quan trọng nhất.
Có 3 kịch bản đối với RBA:
– RBA giảm 25 điểm cơ bản, tín hiệu họ thoả mãn với những động thái gần đây, không cần thêm điều gì = AUD/USD lên ngưỡng 0,7050.
– RBA giảm 25 điểm cơ bản, cho rằng cần phải nới lỏng thêm chính sách = AUD/USD giảm dưới ngưỡng 0,69.
– RBA giữ nguyên lãi suất, sẽ quyết định lại trong cuộc họp tới = AUD/USD lên ngưỡng 0,7050.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.