GKFXPrimeVN

AUDUSD - 02/07/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7410

Khuyến nghị giao dịch: mua ở dưới 0,7410, có thể tới 0,7430 & 0,7445.
Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7410 với mục tiêu 0,7365 & 0,7350.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

Bình luận