smallturtle

Chờ mua AUD/USD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
43 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc giảm giá đã không còn, TT chuyển trạng thái đi ngang ==> Canh mua tại vùng demand, bán tại vùng Supply
- H4: Xuất hiện Demand tiềm năng 0.72280 ==> Chờ mua lên, mục tiêu giá 0.73317