OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD tạo xu hướng giảm khá rõ ràng với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Canh sell tại vùng Supply được tạo ra như trên hình. Mục tiêu 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.