AMBroker

AUDUSD có thể còn giảm sâu hơn nữa

AMBroker Cập nhật   
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng: Bearish
Kháng cự: 0.7380 và 0.7320
Hỗ trợ: 0.6966-0.7000, 0.6820 và 0.6700
Price action: Giữ nguyên bearish bias khi giá nằm dưới kháng cự tại vùng 0.7380 và 0.7320, vì vậy chúng tôi khuyến nghị sell khi giá tăng. Giá đã xuyên qua hỗ trợ tại 0.7000 và hiện đang nằm tại hỗ trợ dài hạn tại 0.7000.
Nếu bạn chưa kịp short từ trước, chúng tôi khuyên nghĩ hãy canh chờ giá tại vùng pin bar hình thành để short, mục tiêu về 0.7000 lần nữa.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.