PKTeam

Canh Sell AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD PHÂN KÌ TRÊN DAILY, 4 CHẠM TRENDLINE, CANH SELL