phanvinhhai

Phân tích xu hướng AUDUSD

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đang vọc Tradingview, kết hợp Elliot và Harmonic, mới đang học hỏi chưa có nhiều kinh nghiệm. Ai biết chỉ giáo thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.