SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD bị trả về 0.68106 , nơi nó có khả năng tăng thêm lên 0.68465