OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
31 lượt xem
0
Chọn xu hướng chính là xu hướng ngày giảm
Tìm điểm bán ở xu hướng ngắn hạn 4h