Fondex

AUDUSD Daily, giá đang ở ngưỡng quan trọng

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tóm tắt: Xu hướng giảm trong dài hạn vẫn giữ nguyên với mức kháng cự gần là 0,7470 và 0,7320. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ nằm dưới ngưỡng kháng cự chính 0.7470.

Chúng tôi khuyến nghị bán ra trên bất kỳ đợt tăng giá hoặc chờ đợi một tín hiệu bán rõ ràng. Tín hiệu pin bar trên biểu đồ hàng ngày từ vài tuần trước vẫn còn còn hiệu lực.

Chúng ta thấy 2 nến giảm giá hình thành vào cuối tuần trước, nhưng chúng không nằm ở vị trí lý tưởng nên chúng ta sẽ bỏ qua mô hình này. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự quay lên của giá để có cơ hội Short. Quan sát vùng kháng cự 0,7205 và 0,7320.

Ý tưởng giao dịch: Hãy xem xét bán ngắn bất kỳ sức mạnh nào trong khi giá nằm dưới mức 0,7207 đến 0,7320 vùng kháng cự ngắn hạn hoặc chờ tín hiệu bán khác trên đồ thị 4 giờ hoặc hàng ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.