HaiPhong0903

Thêm kèo Sell AUDUSD khung M30

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
23 lượt xem
0
Nguyên tắc :
+ Tỉ lệ R:R tối thiểu để : 1:1
+ Giá nếu gần chạm entry rồi quay đầu thì cắt lệnh