OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD buy 0.7110 - 0.7115 sl 0.7095 tp 30pip
Lưu ý: Quản lý vốn, tuân thủ sl

💥 Free tín hiệu💥 https://bit.ly/32BFWhB
Cùng thảo luận tại:
👉 Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
👉 https://t.me/Hong_Hoang
👉 Fanpage: https://bit.ly/3zV36vG
👉 Group: https://bit.ly/3foWCMc