cuongdongphu

AUDUSD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Short AUDUSD:
- Kênh ngày chạm trend giảm
- Kênh m30 chạm hỗ trợ
- Short RR:1:2
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.