dinhchien

AUDUSD - Tăng với RSI divergence

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
* Khung ngày đang trong xu hướng GIẢM.
- Tín hiệu Divergence hoạt động:
... Đỉnh sau thấp hơn nhưng có RSI cao hơn.
... Điểm A nằm ở vùng quá Bán.
... Điểm B phải vượt qua 50 (Đủ mạnh gây đảo chiều) + vượt lên 2 đường EMA 34, 89.
... Điểm C ở đáy thấp hơn phải nằm trên vùng quá Mua (lực bán đã giảm).

>>> Do khung Ngày đang giảm nên đánh ngắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.