GKFXPrimeVN

AUDUSD, thời cơ đã đến!

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Kỳ vọng về việc giảm lãi suất của FED cộng với các tin tức kinh tế cực tốt trong thời giuan vừa qua đã hỗ trợ cho đồng USD và cả thị trường chứng khoán Mỹ tăng tốc. Tuy nhiên, hiện tại ta thấy USD đã đuối sức trong vài ngày gần nhất. Nhìn biểu đồ các bạn có thể thấy chiến lược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.