khoahuynh

AUDUSD xu hướng nào?

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AU xu hướng vẫn là giảm trên khung Week do đó ưu tiên canh short về vùng cầu Week bên dưới. Vùng cung Week trên đã bị hụt kèo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.