anhnd1

AUDUSD - Bán bắt đỉnh H4

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
TP: 38 pips
SL: 29 pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu