anhnd1

AUDUSD - Bán bắt đỉnh H4

anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
TP: 38 pips
SL: 29 pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.