GKFXPrimeVN

AUDUSD - 03/07/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7330

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7330 với mục tiêu 0,7370 & 0,7390.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7330, có thể tới 0,7310 & 0,7290.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.