FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- H4 đang có cấu trúc tăng và mình đã được 1 lệnh sell TP 3R trên con sóng hồi. Hiện tại giá đang tiếp cận vùng mua chính của H4.
Nhận định, mình sẽ chờ H1 sau khi tiếp cận vùng mua chính của H4 và tạo cấu trúc tăng thì sẽ tìm cơ hội để buy lên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.