Da_Vinci

AUD/USD cập nhật 7:40 am (GMT+7), ngày 13/07/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang ở 0.741. Ngày hôm nay, xu hướng là lên. Trong phiên Âu – Mỹ, dự kiến giá sẽ lên đến vùng 0.746.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.