LiZiLong

AUD/USD 08/01/2022

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mục đích để ghi lại phương pháp áp dụng mỗi lần thực hiện vào lệnh và để note lại những sai lầm cần tránh.
- Phương pháp áp dụng trade đa khung thời gian, lấy H4 làm khung chính, h1 để xác định vùng mua vùng bán ( theo h4), m15 là khung vào lệnh.
- Cụ thể AUD/USD ngày 08/1/2022
- h4 xác định xu hướng chính vẫn là tăng và đang có xu hướng hồi, tuy nhiên trên h4 đã xuất hiện tín hệu tăng
- tiếp tục xuống h1 quan sát, key level giảm của h1 đã bị phá chứng tỏ giá sễ tăng tiếp đến vùng cản của h4
-m15 giá hình thành đỉnh đáy rõ ràng
Kết luận có H4-H1-M15 cùng tăng --->
buy limit tại 0.71675
sl: 0.71495
TP: 0.72550