LiZiLong

AUD/USD 08/01/2022

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mục đích để ghi lại phương pháp áp dụng mỗi lần thực hiện vào lệnh và để note lại những sai lầm cần tránh.
- Phương pháp áp dụng trade đa khung thời gian, lấy H4 làm khung chính, h1 để xác định vùng mua vùng bán ( theo h4), m15 là khung vào lệnh.
- Cụ thể AUD/USD ngày 08/1/2022
- h4 xác định xu hướng chính vẫn là tăng và đang có xu hướng hồi, tuy nhiên trên h4 đã xuất hiện tín hệu tăng
- tiếp tục xuống h1 quan sát, key level giảm của h1 đã bị phá chứng tỏ giá sễ tăng tiếp đến vùng cản của h4
-m15 giá hình thành đỉnh đáy rõ ràng
Kết luận có H4-H1-M15 cùng tăng --->
buy limit tại 0.71675
sl: 0.71495
TP: 0.72550
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.