AZINVEX

Phân tích AUDCAD, D1, 15:00, 5-6-2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau một xu hướng xuống, thị trường đã qua giai đoạn điều chỉnh, một thanh nến hướng lên mạnh mẽ, khả năng và niềm tin vào lệnh Buy
Stop Loss: 0.75116
Take Profit: 0.77978
____________________

Web: azinvex.com
Fanpage: Fanpage
Group: Group
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.