DatTong

AUDUSD, Bán

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Xu hướng đi lên yếu dần, giá nằm dưới cản tuần
--> Bán