SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đã thoát khỏi 0.68540 , nơi nó có khả năng tăng lên tới 0.69073