URIFX

AUDUSD: Có thể phục hồi và đảo trend

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu giá duy trì sideway ở H1, khả năng tăng cao và đảo trend thành bull.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
BE. Profit 80+ pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.