URIFX

AUDUSD: Có thể phục hồi và đảo trend

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu giá duy trì sideway ở H1, khả năng tăng cao và đảo trend thành bull.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: BE. Profit 80+ pips