ThePhi-FX

AUDUSD - DOUBLE BOTTOM PATTERN

FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhận định cặp AUDUSD:
1. Xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình hai đáy khi giá phá lên khỏi đường viền cổ; giá đã hồi lại chạm đúng đường viền cổ;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt lệnh chờ mua 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Goodluck!
T.P.,

AUDUSD forecast:
1. Uptrend;
2. Double bottom pattern has formed; AUDUSD has retested to neckline;
3. Setup price action: pinbar ; buy limit 50% pinbar .
Expect to go up.
Goodluck!
T.P.,