ThePhi-FX

AUDUSD - DOUBLE BOTTOM PATTERN

FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhận định cặp AUDUSD:
1. Xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình hai đáy khi giá phá lên khỏi đường viền cổ; giá đã hồi lại chạm đúng đường viền cổ;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt lệnh chờ mua 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Goodluck!
T.P.,

AUDUSD forecast:
1. Uptrend;
2. Double bottom pattern has formed; AUDUSD has retested to neckline;
3. Setup price action: pinbar ; buy limit 50% pinbar .
Expect to go up.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.