tradafx

Đợi tín hiệu mua xuất hiện với AUDUSD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá đã bị phá vỡ.
Giá đã tăng mạnh phá vỡ Key level tại 0.72800.
Đợi xuất hiện tín hiệu retest và xác nhận xu hướng tăng thì có thể vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.74800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.