FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đang đảo ngược ngưỡng kháng cự tại 0.7295 , nơi nó có khả năng giảm sâu hơn về ngưỡng hỗ trợ tại 0.7201