Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 20-12-2018: Chờ AUDUSD pullback.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Với việc FED tăng lãi suất đêm qua đã làm cho cặp AUD/USD đã chạm vùng demand 0.7080, đồng thời xu hướng giảm càng thêm rõ rệt.

Chiến lược cho AUD/USD hôm nay sẽ chờ giá pullback về vùng resistance 0.7160 và short theo xu hướng.

Dừng lỗ tại vùng giá 0.7210 và mục tiêu 0.7040 với tỉ lệ Risk:Reward = 1:2,5.
Giao dịch đang hoạt động: Entry 0.7148, sơm 3 pips so với vùng resistance.
Giao dịch đang hoạt động: biết nói gì đây, đang gồng lời đã 118 pips rồi nhé. gồng tiếp qua tuần và qua Christmas luôn đê.
Giao dịch đang hoạt động: vẫn đang gồng lời qua 2 năm rồi.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đóng lệnh TP thôi, 141 pips. Chi tiết: Fxdautu.com

Bình luận