Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 20-12-2018: Chờ AUDUSD pullback.

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Với việc FED tăng lãi suất đêm qua đã làm cho cặp AUD/USD đã chạm vùng demand 0.7080, đồng thời xu hướng giảm càng thêm rõ rệt.

Chiến lược cho AUD/USD hôm nay sẽ chờ giá pullback về vùng resistance 0.7160 và short theo xu hướng.

Dừng lỗ tại vùng giá 0.7210 và mục tiêu 0.7040 với tỉ lệ Risk:Reward = 1:2,5.
Giao dịch đang hoạt động: Entry 0.7148, sơm 3 pips so với vùng resistance.
Giao dịch đang hoạt động: biết nói gì đây, đang gồng lời đã 118 pips rồi nhé. gồng tiếp qua tuần và qua Christmas luôn đê.
Giao dịch đang hoạt động: vẫn đang gồng lời qua 2 năm rồi.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đóng lệnh TP thôi, 141 pips. Chi tiết: Fxdautu.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.