LuTienSinh

AUDUSD: Có chạy trước thềm tin Lãi suất hôm nay!?

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
11h30 hôm nay RBA sẽ thông qua chính sách lãi suất của mình. Thị trường dự đoán rằng RBA kì này sẽ giảm 25 điểm lãi suất cơ bản và chính RBA cũng đã phát ra tín hiệu này trong tuần trước. Cũng bắt đầu ngay thời điểm ấy AUD đã bắt đầu chịu áp lực giảm sau khi hồi phục ở mức giá cao nhất 0.68950. Vậy có khi nào thị trường đã chạy trước bảng tin lãi suất? Nếu thật là thế khả năng AUD chẳng những không giảm khi tin ra mà ở chiều hướng ngược lại sẽ còn tăng trưởng.
Ở một khía cạnh khác RBA sẽ có bài phát biểu 16h20 chiều, động thái phát ra là bồ câu hay diều hâu mới kim chỉ nam để AUDUSD quyết định giá ở thời gian tới. Thế nên đối với cặp tiền tệ AUDUSD cần cẩn trọng vì sau bảng tin lãi suất được công bố, thị trường có thể đổi chiều 180 độ khi RBA phát biểu.

Ở góc độ kĩ thuật AUD vẫn đang tôn trọng downtrend chính trên khung lớn D1, vùng giá 0.68950 cao nhất được xác lập khi chạm supplyzone trên hình thành nên mô hình đỉnh tròn đã nhanh chóng đảo chiều giảm cho đến hiện tại. Hiện giá đang đi ngang tích luỹ để đợi bảng tin lãi suất lúc 11h30 sắp tới. 80% RBA sẽ cắt giảm lãi suất, khi đó AUD sẽ có nhịp giảm theo tin, giá được đẩy về vùng swing high của cấu trúc cũ bị phá vỡ ở quanh 0.672 và có thể chấp nhận Buy ở đây với SL ngắn: nếu giá vượt quá 0.670. TP hướng đến 0.680 – 0.6830.
Cần Stoploss tuyệt đối vì còn đó bài phát biểu RBA lúc 16h20 và downtrend dưới! Nên cần cẩn trọng biên độ giá chạy!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.