NgocHaiPearlie

AUDUSD - Mô hình VDV đang hình thành.

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Biểu đồ PTKT cho thấy mô hình VDV đang đươc hình thành và chờ breakout thật sự sau nhiều tuần chưa breakout được.
USD đang tăng lại sau những tin tức tích cực hậu thượng đỉnh Mỹ Triều, cả 2 nhà lãnh đạo đều nói tốt về nhau mà up mở khả năng đàm phán lại sớm trong tương lai.
FED sẽ tác động để ngăn chặn nợ công tăng cao làm gia tăng lo ngại vỡ nợ....
>>> Nhìn chung USD vẫn được kỳ vọng tăng mạnh sau khi báo cáo GDP quý tốt trong nhiều năm qua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.