VieFoex

SELL AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD nhìn chung giá đang nằm trong vùng vo hẹp ( Với mình thì mình gọi đây là side way có cấu trúc - tức là cơ bản là giá đi ngang và có quy luật là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau lại cao hơn đáy trước ) Với quy luật này thì chúng ta sẽ giao dịch khi giá đột phá ra khỏi vùng này và tốt hơn thì chúng ta sẽ chờ giá retest lại vùng một lần nữa, nếu giá thật sự retest và không phá được qua vùng thì việc giá sẽ giảm là xu hướng sẽ có xác xuất cao hơn trong trường hợp này.

Bình luận