Nimble67493

bán xuống

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
lưu lại để sau này làm nhật ký giao dịch thống kê lãi lỗ từng tháng

Bình luận