Da_Vinci

Đường đi của AUD/USD trên 4H

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đã xác nhận một nhịp điều chỉnh lên trung hạn với biên dưới là vùng 0.732 và biên trên là vùng 0.7625. Ngày hôm qua 09/07/2018, giá đã tăng lên mức 0.748 sau đó xuống tới mức 0.745. Theo chúng tôi, ngày hôm nay 10/07/2018, giá sẽ lên nhẹ test lại vùng 0.748 sau đó quay xuống vùng hỗ trợ 0.739 trước khi tiếp tục lên theo xu hướng trung hạn.
Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ giá điều chỉnh test lại vùng hỗ trợ 0.739 để vào lệnh mua ngắn hạn. Mục tiêu chốt lời ngắn hạn là vùng 0.753
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.