NHCHUONG

AUDUSD Sell

Giá xuống
NHCHUONG Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bình luận:
Đã đóng bớt sell AU tại 0.7032
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.