NHCHUONG

AUDUSD Sell

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bình luận: Đã đóng bớt sell AU tại 0.7032