tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với AUDUSD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ, Key level được thể hiện rõ tại mức giá 0.73200.
Đợi giá phá vỡ Key level và có tín hiệu xác nhận có thể tìm các cơ hội mua với AUDUSD .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.74800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.