tohaitrieu

AUD/USD biểu đồ H4 - Vai - Đầu - Vai ngược

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD biểu đồ H4 - Vai - Đầu - Vai ngược cho tín hiệu Buy lên trong ngắn hạn với Target mục tiêu 0.7090

Mục tiêu nến: 5-7 nến H4 sẽ đạt mục tiêu (Intraday)

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.