tohaitrieu

AUD/USD biểu đồ H4 - Vai - Đầu - Vai ngược

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD biểu đồ H4 - Vai - Đầu - Vai ngược cho tín hiệu Buy lên trong ngắn hạn với Target mục tiêu 0.7090

Mục tiêu nến: 5-7 nến H4 sẽ đạt mục tiêu (Intraday)