LUC_TRADING

AUDUSD XU HƯỚNG

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang tích lỹ chờ phá vỡ mô hình.nhưng nhìn xu hướng D và 4H .thì xu trend 4H đã xác nhận phá vỡ.Tỷ lệ TH! sẽ cao hơn.a e theo kèo BUY thì ăn sóng ngắn lên tầm 0.68 a e chốt lời và chờ xác nhận của các tín hiệu nha.
Chúc a e thành công