LUC_TRADING

AUDUSD XU HƯỚNG

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang tích lỹ chờ phá vỡ mô hình.nhưng nhìn xu hướng D và 4H .thì xu trend 4H đã xác nhận phá vỡ.Tỷ lệ TH! sẽ cao hơn.a e theo kèo BUY thì ăn sóng ngắn lên tầm 0.68 a e chốt lời và chờ xác nhận của các tín hiệu nha.
Chúc a e thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.