PKTeam

Canh Sell AU

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Au đang test lại vùng Supply zone rất cứng. Au đã tăng khá mạnh và đi rất nhiều khoảng hai tuần. Dự sẽ có một nhịp hồi về vùng Swing low trước khi tiếp tục tăng lại theo trend tăng mới thiết lập trung hạn