PKTeam

Canh Sell AU

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Au đang test lại vùng Supply zone rất cứng. Au đã tăng khá mạnh và đi rất nhiều khoảng hai tuần. Dự sẽ có một nhịp hồi về vùng Swing low trước khi tiếp tục tăng lại theo trend tăng mới thiết lập trung hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.